#input

B

#actual | | | |

| id="status" |

| id="status" |

| "Test" #expected | | | | "Test" #input Line1
Line2
Line3
Line4 #actual | | | |

| "Line1" |
| "Line2" |
| "Line3" |
| "Line4" #expected | | | | "Line1" |
| "Line2" |
| "Line3" |
| "Line4" #input #actual | #expected | | | #input #actual | | #expected | | | #input #actual | | #expected | | | #input #actual | | #expected | | | #input #actual | | #expected | | | #input #actual | | #expected | | | #input #actual | #expected | | | #input #actual | #expected | | | #input #actual | #expected | | | #input
#actual | | | | | |
| #expected | | | | | | | |

#actual | | | |
| #input
X #actual | | | | | |

#actual | #expected | | | |
|

#input

| | "X" #expected | | | | | | | |
| | "X" #input

Hello

World #actual | | | |

| "Hello" |

| "World" #expected | | | |

| "Hello" |

| "World" #input

XYZ

#actual | | | | |

| "X" | | "Y" | "Z" #expected | | | | |

| | "X" | | "Y" | "Z" #input


| #expected | | | |
|
| | |

#input #actual | | #expected | | | #input | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #actual | | | | | | | | | | | | | #actual | | | | #actual | | | | #actual | | | | #actual | | | | #actual | | | | #actual | | | | #actual | | | | #actual | | | | #actual | | | | #actual | | | | #actual | | | | <body> | <script> | <!--... #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <noframes> | "<body><script><!--...</script></body>" | <body> #input <!doctype html><textarea><!--<textarea></textarea>--></textarea> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <textarea> | <!-- <textarea></textarea> --> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <textarea> | "<!--<textarea>" | "-->" #input <!doctype html><iframe><!--<iframe></iframe>--></iframe> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <iframe> | <!-- <iframe></iframe> --> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <iframe> | "<!--<iframe>" | "-->" #input <!doctype html><iframe>...<!--X->...<!--/X->...</iframe> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <iframe> | "..." #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <iframe> | "...<!--X->...<!--/X->..." #input <!doctype html><xmp><!--<xmp></xmp>--></xmp> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <xmp> | <!-- <xmp></xmp> --> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <xmp> | "<!--<xmp>" | "-->" #input <!doctype html><noembed><!--<noembed></noembed>--></noembed> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <noembed> | <!-- <noembed></noembed> --> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <noembed> | "<!--<noembed>" | "-->" #input <script> #actual | <html> | <head> | <script> #expected | <html> | <head> | <script> | <body> #input <script>a #actual | <html> | <head> | <script> | a #expected | <html> | <head> | <script> | "a" | <body> #input <script>< #actual | <html> | <head> | <script> | < #expected | <html> | <head> | <script> | "<" | <body> #input <script></ #actual | <html> | <head> | <script> #expected | <html> | <head> | <script> | "</" | <body> #input <script></S #actual | <html> | <head> | <script> #expected | <html> | <head> | <script> | "</S" | <body> #input <script></SC #actual | <html> | <head> | <script> #expected | <html> | <head> | <script> | "</SC" | <body> #input <script></SCR #actual | <html> | <head> | <script> #expected | <html> | <head> | <script> | "</SCR" | <body> #input <script></SCRI #actual | <html> | <head> | <script> #expected | <html> | <head> | <script> | "</SCRI" | <body> #input <script></SCRIP #actual | <html> | <head> | <script> #expected | <html> | <head> | <script> | "</SCRIP" | <body> #input <script></SCRIPT #actual | <html> | <head> | <script> #expected | <html> | <head> | <script> | "</SCRIPT" | <body> #input <script></SCRIPT #actual | <html> | <head> | <script> #expected | <html> | <head> | <script> | <body> #input <script></s #actual | <html> | <head> | <script> #expected | <html> | <head> | <script> | "</s" | <body> #input <script></sc #actual | <html> | <head> | <script> #expected | <html> | <head> | <script> | "</sc" | <body> #input <script></scr #actual | <html> | <head> | <script> #expected | <html> | <head> | <script> | "</scr" | <body> #input <script></scri #actual | <html> | <head> | <script> #expected | <html> | <head> | <script> | "</scri" | <body> #input <script></scrip #actual | <html> | <head> | <script> #expected | <html> | <head> | <script> | "</scrip" | <body> #input <script></script #actual | <html> | <head> | <script> #expected | <html> | <head> | <script> | "</script" | <body> #input <script></script #actual | <html> | <head> | <script> #expected | <html> | <head> | <script> | <body> #input <script><! #actual | <html> | <head> | <script> | <! #expected | <html> | <head> | <script> | "<!" | <body> #input <script><!a #actual | <html> | <head> | <script> | <!a #expected | <html> | <head> | <script> | "<!a" | <body> #input <script><!- #actual | <html> | <head> | <script> | <!- #expected | <html> | <head> | <script> | "<!-" | <body> #input <script><!-a #actual | <html> | <head> | <script> | <!-a #expected | <html> | <head> | <script> | "<!-a" | <body> #input <script><!-- #actual | <html> | <head> | <script> | <!-- #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--" | <body> #input <script><!--a #actual | <html> | <head> | <script> | <!--a #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--a" | <body> #input <script><!--< #actual | <html> | <head> | <script> | <!--< #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<" | <body> #input <script><!--<a #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<a #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<a" | <body> #input <script><!--</ #actual | <html> | <head> | <script> | <!--</ #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--</" | <body> #input <script><!--</script #actual | <html> | <head> | <script> | <!-- #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--</script" | <body> #input <script><!--</script #actual | <html> | <head> | <script> | <!-- #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--" | <body> #input <script><!--<s #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<s #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<s" | <body> #input <script><!--<script #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script" | <body> #input <script><!--<script #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script " | <body> #input <script><!--<script < #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script < #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script <" | <body> #input <script><!--<script <a #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script <a #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script <a" | <body> #input <script><!--<script </ #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script </ #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script </" | <body> #input <script><!--<script </s #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script </s #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script </s" | <body> #input <script><!--<script </script #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script </script" | <body> #input <script><!--<script </scripta #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script </scripta" | <body> #input <script><!--<script </script #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script </script " | <body> #input <script><!--<script </script> #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script </script>" | <body> #input <script><!--<script </script/ #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script </script/" | <body> #input <script><!--<script </script < #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script </script <" | <body> #input <script><!--<script </script <a #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script </script <a" | <body> #input <script><!--<script </script </ #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script </script </" | <body> #input <script><!--<script </script </script #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script </script </script" | <body> #input <script><!--<script </script </script #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script </script " | <body> #input <script><!--<script </script </script/ #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script </script " | <body> #input <script><!--<script </script </script> #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script </script " | <body> #input <script><!--<script - #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script - #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script -" | <body> #input <script><!--<script -a #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script -a #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script -a" | <body> #input <script><!--<script -- #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script -- #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script --" | <body> #input <script><!--<script --a #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script --a #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script --a" | <body> #input <script><!--<script --> #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script --> #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script -->" | <body> #input <script><!--<script -->< #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script -->< #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script --><" | <body> #input <script><!--<script --></ #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script --></ #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script --></" | <body> #input <script><!--<script --></script #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script --> #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script --></script" | <body> #input <script><!--<script --></script #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script --> #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script -->" | <body> #input <script><!--<script --></script/ #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script --> #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script -->" | <body> #input <script><!--<script --></script> #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script --> #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script -->" | <body> #input <script><!--<script><\/script>--></script> #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script><\/script>--> #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script><\/script>-->" | <body> #input <script><!--<script></scr'+'ipt>--></script> #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script></scr'+'ipt>--> #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script></scr'+'ipt>-->" | <body> #input <script><!--<script></script><script></script></script> #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script> | <script> #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script></script><script></script>" | <body> #input <script><!--<script></script><script></script>--><!--</script> #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script> | <script> | <body> | <p> | "-->" #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script></script><script></script>--><!--" | <body> #input <script><!--<script></script><script></script>-- ></script> #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script> | <script> | <body> | <p> | "-- >" #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script></script><script></script>-- >" | <body> #input <script><!--<script></script><script></script>- -></script> #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script> | <script> | <body> | <p> | "- ->" #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script></script><script></script>- ->" | <body> #input <script><!--<script></script><script></script>- - ></script> #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script> | <script> | <body> | <p> | "- - >" #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script></script><script></script>- - >" | <body> #input <script><!--<script></script><script></script>-></script> #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script> | <script> | <body> | <p> | "->" #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script></script><script></script>->" | <body> #input <script><!--<script>--!></script>X #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script>--!> | <body> | <p> | "X" #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script>--!></script>X" | <body> #input <script><!--<scr'+'ipt></script>--></script> #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<scr'+'ipt> | <body> | <p> | "-->" #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<scr'+'ipt>" | <body> | "-->" #input <script><!--<script></scr'+'ipt></script>X #actual | <html> | <head> | <script> | <!--<script></scr'+'ipt> | <body> | <p> | "X" #expected | <html> | <head> | <script> | "<!--<script></scr'+'ipt></script>X" | <body> #input <style><!--<style></style>--></style> #actual | <html> | <head> | <style> | <!--<style> | <body> | <p> | "-->" #expected | <html> | <head> | <style> | "<!--<style>" | <body> | "-->" #input <style><!--</style>X #actual | <html> | <head> | <style> | <!-- | <body> | <p> | "X" #expected | <html> | <head> | <style> | "<!--" | <body> | "X" #input <style><!--...</style>...--></style> #actual | <html> | <head> | <style> | <!--... | <body> | <p> | "...-->" #expected | <html> | <head> | <style> | "<!--..." | <body> | "...-->" #input <style><!--<br><html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"><!--[if !mso]><style></style>X #actual | <html> | <head> | <style> | <!--<br><html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"><!--[if !mso]><style> | <body> | <p> | "X" #expected | <html> | <head> | <style> | "<!--<br><html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"><!--[if !mso]><style>" | <body> | "X" #input <style><!--...<style><!--...--!></style>--></style> #actual | <html> | <head> | <style> | <!--...<style><!--...--!> | <body> | <p> | "-->" #expected | <html> | <head> | <style> | "<!--...<style><!--...--!>" | <body> | "-->" #input <style><!--...</style><!-- --><style>@import ...</style> #actual | <html> | <head> | <style> | <!--... | <!-- --> | <style> | @import ... #expected | <html> | <head> | <style> | "<!--..." | <!-- --> | <style> | "@import ..." | <body> #input <style>...<style><!--...</style><!-- --></style> #actual | <html> | <head> | <style> | ...<style><!--... | <!-- --> #expected | <html> | <head> | <style> | "...<style><!--..." | <!-- --> | <body> #input <style>...<!--[if IE]><style>...</style>X #actual | <html> | <head> | <style> | ...<!--[if IE]><style>... | <body> | <p> | "X" #expected | <html> | <head> | <style> | "...<!--[if IE]><style>..." | <body> | "X" #input <title><!--<title></title>--></title> #actual | <html> | <head> | <title> | <!-- <title></title> --> #expected | <html> | <head> | <title> | "<!--<title>" | <body> | "-->" #input <title>&lt;/title></title> #actual | <html> | <head> | <title> | "</title>" #expected | <html> | <head> | <title> | "</title>" | <body> #input <title>foo/title><link></head><body>X #actual | <html> | <head> | <title> | "foo/title>" | <link> | <body> | "X" #expected | <html> | <head> | <title> | "foo/title><link></head><body>X" | <body> #input <noscript><!--<noscript></noscript>--></noscript> #actual | <html> | <head> | <body> | <noscript> | <!-- <noscript></noscript> --> #expected | <html> | <head> | <noscript> | "<!--<noscript>" | <body> | "-->" #input <noscript><!--</noscript>X<noscript>--></noscript> #actual | <html> | <head> | <body> | <noscript> | <!-- </noscript>X<noscript> --> #expected | <html> | <head> | <noscript> | "<!--" | <body> | "X" | <noscript> | "-->" #input <noscript><iframe></noscript>X #actual | <html> | <head> | <body> | <noscript> | <iframe> | "X" #expected | <html> | <head> | <noscript> | "<iframe>" | <body> | "X" #input <noframes><!--<noframes>--> #actual | | | <!-- <noframes> --> #expected | | | | "<!--<noframes>" | <body> | "-->" #input <noframes><body><script><!--...</script></body> #actual | | | <body> | <script> | <!--... #expected | <html> | <head> | <noframes> | "<body><script><!--...</script></body>" | <body> #input <textarea><!--<textarea></textarea>--></textarea> #actual | <html> | <head> | <body> | <textarea> | <!-- <textarea></textarea> --> #expected | <html> | <head> | <body> | <textarea> | "<!--<textarea>" | "-->" #input <iframe><!--<iframe></iframe>--></iframe> #actual | <html> | <head> | <body> | <iframe> | <!-- <iframe></iframe> --> #expected | <html> | <head> | <body> | <iframe> | "<!--<iframe>" | "-->" #input <iframe>...<!--X->...<!--/X->...</iframe> #actual | <html> | <head> | <body> | <iframe> | "..." #expected | <html> | <head> | <body> | <iframe> | "...<!--X->...<!--/X->..." #input <xmp><!--<xmp></xmp>--></xmp> #actual | <html> | <head> | <body> | <xmp> | <!-- <xmp></xmp> --> #expected | <html> | <head> | <body> | <xmp> | "<!--<xmp>" | "-->" #input <noembed><!--<noembed></noembed>--></noembed> #actual | <html> | <head> | <body> | <noembed> | <!-- <noembed></noembed> --> #expected | <html> | <head> | <body> | <noembed> | "<!--<noembed>" | "-->" #input <!doctype html><table> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> #expected nil #input nil #actual | <!DOCTYPE html> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | " " #input <!doctype html><table><td><span><font></span><span> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <td> | <span> | <font> | <span> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <span> | <font> | <font> | <span> #input direct div content #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "direct div content" #expected | "direct div content" #input direct textarea content #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "direct textarea content" #expected | "direct textarea content" #input textarea content with <em>pseudo</em> <foo>markup #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "textarea content with " | <em> | "pseudo" | " " | <foo> | "markup" #expected | "textarea content with <em>pseudo</em> <foo>markup" #input this is &#x0043;DATA inside a <style> element #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "this is CDATA inside a " | <style> | element #expected | "this is &#x0043;DATA inside a <style> element" #input </plaintext> #actual | #expected | "</plaintext>" #input setting html's innerHTML #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "setting html's innerHTML" #expected | <head> | <body> | "setting html's innerHTML" #input <title>setting head's innerHTML</title> #actual | <html> | <head> | <title> | "setting head's innerHTML" #expected | <title> | "setting head's innerHTML" #input <a><p></a></p> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | <p> #expected | <html> | <head> | <body> | <a> | <p> | <a> #input <a>1<p>2</a>3</p> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | "1" | <p> | "2" | "3" #expected | <html> | <head> | <body> | <a> | "1" | <p> | <a> | "2" | "3" #input <a>1<button>2</a>3</button> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | "1" | <button> | "2" | "3" #expected | <html> | <head> | <body> | <a> | "1" | <button> | <a> | "2" | "3" #input <a>1<b>2</a>3</b> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | "1" | <b> | "2" | "3" #expected | <html> | <head> | <body> | <a> | "1" | <b> | "2" | <b> | "3" #input <a>1<div>2<div>3</a>4</div>5</div> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | "1" | <div> | "2" | <div> | "34" | "5" #expected | <html> | <head> | <body> | <a> | "1" | <div> | <a> | "2" | <div> | <a> | "3" | "4" | "5" #input <table><a>1<p>2</a>3</p> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <a> | "1" | <p> | "2" | "3" #expected | <html> | <head> | <body> | <a> | "1" | <p> | <a> | "2" | "3" | <table> #input <b><b><a><p></a> #actual | <html> | <head> | <body> | <b> | <b> | <a> | <p> #expected | <html> | <head> | <body> | <b> | <b> | <a> | <p> | <a> #input <b><a><b><p></a> #actual | <html> | <head> | <body> | <b> | <a> | <b> | <p> #expected | <html> | <head> | <body> | <b> | <a> | <b> | <b> | <p> | <a> #input <a><b><b><p></a> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | <b> | <b> | <p> #expected | <html> | <head> | <body> | <a> | <b> | <b> | <b> | <b> | <p> | <a> #input <p>1<s id="A">2<b id="B">3</p>4</s>5</b> #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "1" | <s> | id="A" | "2" | <b> | id="B" | "3" | "45" #expected | <html> | <head> | <body> | <p> | "1" | <s> | id="A" | "2" | <b> | id="B" | "3" | <s> | id="A" | <b> | id="B" | "4" | <b> | id="B" | "5" #input <table><a>1<td>2</td>3</table> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <a> | "1" | <td> | "2" | "3" #expected | <html> | <head> | <body> | <a> | "1" | <a> | "3" | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | "2" #input <table>A<td>B</td>C</table> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | "A" | <td> | "B" | "C" #expected | <html> | <head> | <body> | "AC" | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | "B" #input <a><svg><tr><input></a> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | <svg> | <tr> | <input> #expected | <html> | <head> | <body> | <a> | <svg svg> | <svg tr> | <svg input> #input <!DOCTYPE html><body><p>foo<math><mtext><i>baz</i></mtext><annotation-xml><svg><desc><b>eggs</b></desc><g><foreignObject><P>spam<TABLE><tr><td><img></td></table></foreignObject></g><g>quux</g></svg></annotation-xml></math>bar #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <p> | "foo" | <math> | <mtext> | <i> | "baz" | <annotation-xml> | <svg> | <desc> | <b> | "eggs" | <g> | <foreignobject> | <p> | "spam" | <table> | <tr> | <td> | <img> | <g> | "quux" | "bar" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <p> | "foo" | <math math> | <math mtext> | <i> | "baz" | <math annotation-xml> | <svg svg> | <svg desc> | <b> | "eggs" | <svg g> | <svg foreignObject> | <p> | "spam" | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <img> | <svg g> | "quux" | "bar" #input <!DOCTYPE html><body>foo<math><mtext><i>baz</i></mtext><annotation-xml><svg><desc><b>eggs</b></desc><g><foreignObject><P>spam<TABLE><tr><td><img></td></table></foreignObject></g><g>quux</g></svg></annotation-xml></math>bar #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | "foo" | <math> | <mtext> | <i> | "baz" | <annotation-xml> | <svg> | <desc> | <b> | "eggs" | <g> | <foreignobject> | <p> | "spam" | <table> | <tr> | <td> | <img> | <g> | "quux" | "bar" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | "foo" | <math math> | <math mtext> | <i> | "baz" | <math annotation-xml> | <svg svg> | <svg desc> | <b> | "eggs" | <svg g> | <svg foreignObject> | <p> | "spam" | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <img> | <svg g> | "quux" | "bar" #input FOO<!-- BAR -->BAZ #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO" | <!-- BAR --> | "BAZ" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO" | <!-- BAR --> | "BAZ" #input FOO<!-- BAR --!>BAZ #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO" | <!-- BAR --> | "BAZ" #input FOO<!-- BAR -- >BAZ #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO" | <!-- BAR -- >BAZ --> #input FOO<!-- BAR -- <QUX> -- MUX -->BAZ #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO" | <!-- BAR -- <QUX> -- MUX --> | "BAZ" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO" | <!-- BAR -- <QUX> -- MUX --> | "BAZ" #input FOO<!-- BAR -- <QUX> -- MUX --!>BAZ #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO" | <!-- BAR -- <QUX> -- MUX --> | "BAZ" #input FOO<!-- BAR -- <QUX> -- MUX -- >BAZ #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO" | <!-- BAR -- <QUX> -- MUX -- >BAZ --> #input FOO<!---->BAZ #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO" | <!-- --> | "BAZ" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO" | <!-- --> | "BAZ" #input FOO<!--->BAZ #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO" | <!-- --> | "BAZ" #input FOO<!-->BAZ #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO" | <!-- --> | "BAZ" #input <?xml version="1.0">Hi #actual | <?xml version="1.0"> | <html> | <head> | <body> | <p> | "Hi" #expected | <!-- ?xml version="1.0" --> | <html> | <head> | <body> | "Hi" #input <?xml version="1.0"> #actual | <?xml version="1.0"> #expected | <!-- ?xml version="1.0" --> | <html> | <head> | <body> #input <?xml version #actual | #expected | <!-- ?xml version --> | <html> | <head> | <body> #input FOO<!----->BAZ #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO" | <!-- - --> | "BAZ" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO" | <!-- - --> | "BAZ" #input FOO&gt;BAR #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO>BAR" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO>BAR" #input FOO&gtBAR #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO&gtBAR" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO>BAR" #input FOO&gt BAR #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO&gt BAR" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO> BAR" #input FOO&gt;;;BAR #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO>;;BAR" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO>;;BAR" #input I'm &notit; I tell you #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "I'm &notit; I tell you" #expected | <html> | <head> | <body> | "I'm ¬it; I tell you" #input I'm &notin; I tell you #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "I'm \342\210\211 I tell you" #expected | <html> | <head> | <body> | "I'm ∉ I tell you" #input FOO& BAR #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO& BAR" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO& BAR" #input FOO&<BAR> #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO&" | <bar> #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO&" | <bar> #input FOO&&&&gt;BAR #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO&&&>BAR" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO&&&>BAR" #input FOO&#41;BAR #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO)BAR" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO)BAR" #input FOO&#x41;BAR #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOOABAR" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOABAR" #input FOO&#X41;BAR #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOOABAR" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOABAR" #input FOO&#BAR #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOOBAR" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO&#BAR" #input FOO&#ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOOZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO&#ZOO" #input FOO&#xBAR #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\272R" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOºR" #input FOO&#xZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOOZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO&#xZOO" #input FOO&#XZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOOZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO&#XZOO" #input FOO&#41BAR #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO)BAR" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO)BAR" #input FOO&#x41BAR #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\344\206\272R" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO䆺R" #input FOO&#x41ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOOAZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOAZOO" #input FOO&#x0000;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOOZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO�ZOO" #input FOO&#x0078;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOOxZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOxZOO" #input FOO&#x0079;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOOyZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOyZOO" #input FOO&#x0080;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\200ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO€ZOO" #input FOO&#x0081;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\201ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOZOO" #input FOO&#x0082;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\202ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO‚ZOO" #input FOO&#x0083;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\203ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOƒZOO" #input FOO&#x0084;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\204ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO„ZOO" #input FOO&#x0085;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\205ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO…ZOO" #input FOO&#x0086;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\206ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO†ZOO" #input FOO&#x0087;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\207ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO‡ZOO" #input FOO&#x0088;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\210ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOˆZOO" #input FOO&#x0089;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\211ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO‰ZOO" #input FOO&#x008A;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\212ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOŠZOO" #input FOO&#x008B;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\213ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO‹ZOO" #input FOO&#x008C;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\214ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOŒZOO" #input FOO&#x008D;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\215ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOZOO" #input FOO&#x008E;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\216ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOŽZOO" #input FOO&#x008F;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\217ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOZOO" #input FOO&#x0090;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\220ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOZOO" #input FOO&#x0091;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\221ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO‘ZOO" #input FOO&#x0092;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\222ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO’ZOO" #input FOO&#x0093;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\223ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO“ZOO" #input FOO&#x0094;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\224ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO”ZOO" #input FOO&#x0095;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\225ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO•ZOO" #input FOO&#x0096;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\226ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO–ZOO" #input FOO&#x0097;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\227ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO—ZOO" #input FOO&#x0098;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\230ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO˜ZOO" #input FOO&#x0099;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\231ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO™ZOO" #input FOO&#x009A;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\232ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOšZOO" #input FOO&#x009B;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\233ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO›ZOO" #input FOO&#x009C;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\234ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOœZOO" #input FOO&#x009D;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\235ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOZOO" #input FOO&#x009E;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\236ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOžZOO" #input FOO&#x009F;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\237ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOŸZOO" #input FOO&#x00A0;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\302\240ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO ZOO" #input FOO&#xD7FF;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\355\237\277ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO퟿ZOO" #input FOO&#xD800;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOOZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO�ZOO" #input FOO&#xD801;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOOZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO�ZOO" #input FOO&#xDFFE;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOOZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO�ZOO" #input FOO&#xDFFF;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOOZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO�ZOO" #input FOO&#xE000;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\356\200\200ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOOZOO" #input FOO&#x10FFFE;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\364\217\277\276ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO􏿾ZOO" #input FOO&#x1087D4;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\364\210\237\224ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO􈟔ZOO" #input FOO&#x10FFFF;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\364\217\277\277ZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO􏿿ZOO" #input FOO&#x110000;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOOZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO�ZOO" #input FOO&#xFFFFFF;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOOZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO�ZOO" #input <div bar="ZZ&gt YY"></div> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | bar="ZZ&gt YY" #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | bar="ZZ> YY" #input <div bar="ZZ&gt"></div> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | bar="ZZ&gt" #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | bar="ZZ>" #input <div bar='ZZ&gt'></div> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | bar="ZZ&gt" #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | bar="ZZ>" #input <div bar=ZZ&gt></div> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | bar="ZZ&gt" #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | bar="ZZ>" #input <div bar="ZZ&pound_id=23"></div> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | bar="ZZ&pound_id=23" #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | bar="ZZ£_id=23" #input <div bar="ZZ&pound;_id=23"></div> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | bar="ZZ\302\243_id=23" #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | bar="ZZ£_id=23" #input <div bar="ZZ&prod;_id=23"></div> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | bar="ZZ\342\210\217_id=23" #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | bar="ZZ∏_id=23" #input <div>ZZ&pound_id=23</div> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | "ZZ&pound_id=23" #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | "ZZ£_id=23" #input <div>ZZ&pound;_id=23</div> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | "ZZ\302\243_id=23" #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | "ZZ£_id=23" #input <div>ZZ&prod;_id=23</div> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | "ZZ\342\210\217_id=23" #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | "ZZ∏_id=23" #input <div>ZZ&pound=23</div> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | "ZZ&pound=23" #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | "ZZ£=23" #input FOO&#x000D;ZOO #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "FOO\rZOO" #expected | <html> | <head> | <body> | "FOO ZOO" #input <body><span> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> #expected | <span> #input <span><body> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> #expected | <span> #input <span><body> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> #expected | <span> #input <body><span> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> #expected | <head> | <body> | <span> #input <frameset><span> #actual | <html> | <frameset> | <body> | <span> #expected | <span> #input <span><frameset> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> | <frameset> #expected | <span> #input <span><frameset> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> | <frameset> #expected | <span> #input <frameset><span> #actual | <html> | <frameset> | <body> | <span> #expected | <head> | <frameset> #input <table><tr> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <tr> #expected | <tbody> | <tr> #input </table><tr> #actual | <html> | <head> | <body> | <tr> #expected | <tbody> | <tr> #input <a> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> #expected | <a> #input <a> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> #expected | <a> #input <a><caption>a #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | <caption> | "a" #expected | <a> | <caption> | "a" #input <a><colgroup><col> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | <colgroup> | <col> #expected | <a> | <colgroup> | <col> #input <a><tbody><tr> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | <tbody> | <tr> #expected | <a> | <tbody> | <tr> #input <a><tfoot><tr> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | <tfoot> | <tr> #expected | <a> | <tfoot> | <tr> #input <a><thead><tr> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | <thead> | <tr> #expected | <a> | <thead> | <tr> #input <a><tr> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | <tr> #expected | <a> | <tbody> | <tr> #input <a><th> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | <th> #expected | <a> | <tbody> | <tr> | <th> #input <a><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | <td> #expected | <a> | <tbody> | <tr> | <td> #input <table></table><tbody> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> #expected | <table> #input </table><span> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> #expected | <span> #input <span></table> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> #expected | <span> #input </caption><span> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> #expected | <span> #input <span></caption><span> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> | <span> #expected | <span> | <span> #input <span><caption><span> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> | <caption> | <span> #expected | <span> | <span> #input <span><col><span> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> | <col> | <span> #expected | <span> | <span> #input <span><colgroup><span> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> | <colgroup> | <span> #expected | <span> | <span> #input <span><html><span> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> | <span> #expected | <span> | <span> #input <span><tbody><span> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> | <tbody> | <span> #expected | <span> | <span> #input <span><td><span> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> | <td> | <span> #expected | <span> | <span> #input <span><tfoot><span> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> | <tfoot> | <span> #expected | <span> | <span> #input <span><thead><span> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> | <thead> | <span> #expected | <span> | <span> #input <span><th><span> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> | <th> | <span> #expected | <span> | <span> #input <span><tr><span> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> | <tr> | <span> #expected | <span> | <span> #input <span></table><span> #actual | <html> | <head> | <body> | <span> | <span> #expected | <span> | <span> #input </colgroup><col> #actual | <html> | <head> | <body> | <col> #expected | <col> #input <a><col> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | <col> #expected | <col> #input <caption><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <caption> | <a> #expected | <a> #input <col><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <col> | <a> #expected | <a> #input <colgroup><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <colgroup> | <a> #expected | <a> #input <tbody><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <tbody> | <a> #expected | <a> #input <tfoot><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <tfoot> | <a> #expected | <a> #input <thead><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <thead> | <a> #expected | <a> #input </table><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> #expected | <a> #input <a><tr> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | <tr> #expected | <a> | <tr> #input <a><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | <td> #expected | <a> | <tr> | <td> #input <a><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | <td> #expected | <a> | <tr> | <td> #input <a><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | <td> #expected | <a> | <tr> | <td> #input <td><table><tbody><a><tr> #actual | <html> | <head> | <body> | <td> | <table> | <tbody> | <a> | <tr> #expected | <tr> | <td> | <a> | <table> | <tbody> | <tr> #input </tr><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <td> #expected | <td> #input <td><table><a><tr></tr><tr> #actual | <html> | <head> | <body> | <td> | <table> | <a> | <tr> | <tr> #expected | <td> | <a> | <table> | <tbody> | <tr> | <tr> #input <caption><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <caption> | <td> #expected | <td> #input <col><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <col> | <td> #expected | <td> #input <colgroup><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <colgroup> | <td> #expected | <td> #input <tbody><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <tbody> | <td> #expected | <td> #input <tfoot><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <tfoot> | <td> #expected | <td> #input <thead><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <thead> | <td> #expected | <td> #input <tr><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <tr> | <td> #expected | <td> #input </table><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <td> #expected | <td> #input <td><table></table><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <td> | <table> | <td> #expected | <td> | <table> | <td> #input <td><table></table><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <td> | <table> | <td> #expected | <td> | <table> | <td> #input <caption><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <caption> | <a> #expected | <a> #input <col><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <col> | <a> #expected | <a> #input <colgroup><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <colgroup> | <a> #expected | <a> #input <tbody><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <tbody> | <a> #expected | <a> #input <tfoot><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <tfoot> | <a> #expected | <a> #input <th><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <th> | <a> #expected | <a> #input <thead><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <thead> | <a> #expected | <a> #input <tr><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <tr> | <a> #expected | <a> #input </table><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> #expected | <a> #input </tbody><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> #expected | <a> #input </td><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> #expected | <a> #input </tfoot><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> #expected | <a> #input </thead><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> #expected | <a> #input </th><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> #expected | <a> #input </tr><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> #expected | <a> #input <table><td><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <td> | <td> #expected | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <td> #input </select><option> #actual | <html> | <head> | <body> | <option> #expected | <option> #input <input><option> #actual | <html> | <head> | <body> | <input> | <option> #expected | <option> #input <keygen><option> #actual | <html> | <head> | <body> | <keygen> | <option> #expected | <option> #input <textarea><option> #actual | <html> | <head> | <body> | <textarea> | <option> #expected | <option> #input </html><!--abc--> #actual | <!-- abc --> #expected | <head> | <body> | <!-- abc --> #input </frameset><frame> #actual | <html> | <frame> #expected | <frame> #input <!DOCTYPE html><math></math> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math math> #input <!DOCTYPE html><body><math></math> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math math> #input <!DOCTYPE html><math><mi> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math> | <mi> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mi> #input <!DOCTYPE html><math><annotation-xml><svg><u> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math> | <annotation-xml> | <svg> | <u> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math annotation-xml> | <svg svg> | <u> #input <!DOCTYPE html><body><select><math></math></select> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <select> | <math> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <select> #input <!DOCTYPE html><body><select><option><math></math></option></select> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <select> | <option> | <math> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <select> | <option> #input <!DOCTYPE html><body><table><math></math></table> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <math> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math math> | <table> #input <!DOCTYPE html><body><table><math><mi>foo</mi></math></table> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <math> | <mi> | "foo" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mi> | "foo" | <table> #input <!DOCTYPE html><body><table><math><mi>foo</mi><mi>bar</mi></math></table> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <math> | <mi> | "foo" | <mi> | "bar" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mi> | "foo" | <math mi> | "bar" | <table> #input <!DOCTYPE html><body><table><tbody><math><mi>foo</mi><mi>bar</mi></math></tbody></table> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <math> | <mi> | "foo" | <mi> | "bar" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mi> | "foo" | <math mi> | "bar" | <table> | <tbody> #input <!DOCTYPE html><body><table><tbody><tr><math><mi>foo</mi><mi>bar</mi></math></tr></tbody></table> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <math> | <mi> | "foo" | <mi> | "bar" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mi> | "foo" | <math mi> | "bar" | <table> | <tbody> | <tr> #input <!DOCTYPE html><body><table><tbody><tr><td><math><mi>foo</mi><mi>bar</mi></math></td></tr></tbody></table> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <math> | <mi> | "foo" | <mi> | "bar" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <math math> | <math mi> | "foo" | <math mi> | "bar" #input <!DOCTYPE html><body><table><tbody><tr><td><math><mi>foo</mi><mi>bar</mi></math><p>baz</td></tr></tbody></table> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <math> | <mi> | "foo" | <mi> | "bar" | <p> | "baz" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <math math> | <math mi> | "foo" | <math mi> | "bar" | <p> | "baz" #input <!DOCTYPE html><body><table><caption><math><mi>foo</mi><mi>bar</mi></math><p>baz</caption></table> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <caption> | <math> | <mi> | "foo" | <mi> | "bar" | <p> | "baz" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <caption> | <math math> | <math mi> | "foo" | <math mi> | "bar" | <p> | "baz" #input <!DOCTYPE html><body><table><caption><math><mi>foo</mi><mi>bar</mi><p>baz</table><p>quux #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <caption> | <math> | <mi> | "foo" | <mi> | "bar" | <p> | "baz" | <p> | "quux" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <caption> | <math math> | <math mi> | "foo" | <math mi> | "bar" | <p> | "baz" | <p> | "quux" #input <!DOCTYPE html><body><table><caption><math><mi>foo</mi><mi>bar</mi>baz</table><p>quux #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <caption> | <math> | <mi> | "foo" | <mi> | "bar" | "baz" | <p> | "quux" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <caption> | <math math> | <math mi> | "foo" | <math mi> | "bar" | "baz" | <p> | "quux" #input <!DOCTYPE html><body><table><colgroup><math><mi>foo</mi><mi>bar</mi><p>baz</table><p>quux #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <colgroup> | <math> | <mi> | "foo" | <mi> | "bar" | <p> | "baz" | <p> | "quux" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mi> | "foo" | <math mi> | "bar" | <p> | "baz" | <table> | <colgroup> | <p> | "quux" #input <!DOCTYPE html><body><table><tr><td><select><math><mi>foo</mi><mi>bar</mi><p>baz</table><p>quux #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tr> | <td> | <select> | <math> | <mi> | "foo" | <mi> | "bar" | <p> | "baz" | <p> | "quux" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <select> | "foobarbaz" | <p> | "quux" #input <!DOCTYPE html><body><table><select><math><mi>foo</mi><mi>bar</mi><p>baz</table><p>quux #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <select> | <math> | <mi> | "foo" | <mi> | "bar" | <p> | "baz" | <p> | "quux" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <select> | "foobarbaz" | <table> | <p> | "quux" #input <!DOCTYPE html><body></body></html><math><mi>foo</mi><mi>bar</mi><p>baz #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mi> | "foo" | <math mi> | "bar" | <p> | "baz" #input <!DOCTYPE html><body></body><math><mi>foo</mi><mi>bar</mi><p>baz #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math> | <mi> | "foo" | <mi> | "bar" | <p> | "baz" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mi> | "foo" | <math mi> | "bar" | <p> | "baz" #input <!DOCTYPE html><frameset><math><mi></mi><mi></mi><p><span> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <frameset> | <body> | <math> | <mi> | <mi> | <p> | <span> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <frameset> #input <!DOCTYPE html><frameset></frameset><math><mi></mi><mi></mi><p><span> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <frameset> | <body> | <math> | <mi> | <mi> | <p> | <span> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <frameset> #input <!DOCTYPE html><body xlink:href=foo><math xlink:href=foo></math> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | xlink:href="foo" | <math> | xlink:href="foo" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | xlink:href="foo" | <math math> | xlink href="foo" #input <!DOCTYPE html><body xlink:href=foo xml:lang=en><math><mi xml:lang=en xlink:href=foo></mi></math> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | xlink:href="foo" | xml:lang="en" | <math> | <mi> | xlink:href="foo" | xml:lang="en" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | xlink:href="foo" | xml:lang="en" | <math math> | <math mi> | xlink href="foo" | xml lang="en" #input <!DOCTYPE html><body xlink:href=foo xml:lang=en><math><mi xml:lang=en xlink:href=foo /></math> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | xlink:href="foo" | xml:lang="en" | <math> | <mi> | xlink:href="foo" | xml:lang="en" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | xlink:href="foo" | xml:lang="en" | <math math> | <math mi> | xlink href="foo" | xml lang="en" #input <!DOCTYPE html><body xlink:href=foo xml:lang=en><math><mi xml:lang=en xlink:href=foo />bar</math> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | xlink:href="foo" | xml:lang="en" | <math> | <mi> | xlink:href="foo" | xml:lang="en" | "bar" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | xlink:href="foo" | xml:lang="en" | <math math> | <math mi> | xlink href="foo" | xml lang="en" | "bar" #input <!doctype html><plaintext></plaintext> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <plaintext> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <plaintext> | "</plaintext>" #input <!doctype html><table><plaintext></plaintext> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <plaintext> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <plaintext> | "</plaintext>" | <table> #input <!doctype html><table><tbody><plaintext></plaintext> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <plaintext> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <plaintext> | "</plaintext>" | <table> | <tbody> #input <!doctype html><table><tbody><tr><plaintext></plaintext> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <plaintext> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <plaintext> | "</plaintext>" | <table> | <tbody> | <tr> #input <!doctype html><table><tbody><tr><plaintext></plaintext> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <plaintext> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <plaintext> | "</plaintext>" | <table> | <tbody> | <tr> #input <!doctype html><table><td><plaintext></plaintext> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <td> | <plaintext> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <plaintext> | "</plaintext>" #input <!doctype html><table><caption><plaintext></plaintext> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <caption> | <plaintext> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <caption> | <plaintext> | "</plaintext>" #input <!doctype html><table><tr><style></script></style>abc #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tr> | <style> | "abc" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | "abc" | <table> | <tbody> | <tr> | <style> | "</script>" #input <!doctype html><table><tr><script></style></script>abc #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tr> | <script> | "abc" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | "abc" | <table> | <tbody> | <tr> | <script> | "</style>" #input <!doctype html><table><caption><style></script></style>abc #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <caption> | <style> | "abc" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <caption> | <style> | "</script>" | "abc" #input <!doctype html><table><td><style></script></style>abc #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <td> | <style> | "abc" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <style> | "</script>" | "abc" #input <!doctype html><select><script></style></script>abc #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <select> | <script> | "abc" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <select> | <script> | "</style>" | "abc" #input <!doctype html><table><select><script></style></script>abc #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <select> | <script> | "abc" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <select> | <script> | "</style>" | "abc" | <table> #input <!doctype html><table><tr><select><script></style></script>abc #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tr> | <select> | <script> | "abc" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <select> | <script> | "</style>" | "abc" | <table> | <tbody> | <tr> #input <!doctype html><frameset></frameset><noframes>abc #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <frameset> | <noframes> | "abc" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <frameset> | <noframes> | "abc" #input <!doctype html><frameset></frameset><noframes>abc #actual | | | | | "abc" | <!-- abc --> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <frameset> | <noframes> | "abc" | <!-- abc --> #input <!doctype html><frameset></frameset></html><noframes>abc #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <frameset> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <frameset> | <noframes> | "abc" #input <!doctype html><frameset></frameset></html><noframes>abc #actual | | | #expected | | | | | | "abc" | <!-- abc --> #input <!doctype html><table><tr></tbody><tfoot> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tr> | <tfoot> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <tfoot> #input <!doctype html><table><td><svg></svg>abc<td> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <td> | <svg> | "abc" | <td> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <svg svg> | "abc" | <td> #input <table><th> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <th> #expected | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <th> #input <table><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <td> #expected | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> #input <table><col foo='bar'> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <col> | foo="bar" #expected | <html> | <head> | <body> | <table> | <colgroup> | <col> | foo="bar" #input <table><colgroup></html>foo #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <colgroup> | <html> | <p> | "foo" #expected | <html> | <head> | <body> | "foo" | <table> | <colgroup> #input <table></body></caption></col></colgroup></html></tbody></td></tfoot></th></thead></tr><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> #expected | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> #input <table><select><option>3</select></table> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <select> | <option> | "3" #expected | <html> | <head> | <body> | <select> | <option> | "3" | <table> #input <table><select><table></table></select></table> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <select> | <table> #expected | <html> | <head> | <body> | <select> | <table> | <table> #input <table><select></table> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <select> #expected | <html> | <head> | <body> | <select> | <table> #input <table><select><option>A<tr><td>B</td></tr></table> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <select> | <option> | "A" | <tr> | <td> | "B" #expected | <html> | <head> | <body> | <select> | <option> | "A" | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | "B" #input <table><td></body></caption></col></colgroup></html>foo #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <td> | <html> | <p> | "foo" #expected | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | "foo" #input <table><td>A</table>B #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <td> | "A" | "B" #expected | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | "A" | "B" #input <table><tr><caption> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <tr> | <caption> #expected | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <caption> #input <table><tr></body></caption></col></colgroup></html></td></th><td>foo #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <tr> | <html> | <td> | "foo" #expected | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | "foo" #input <table><td><tr> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <td> | <tr> #expected | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <tr> #input <table><td><button><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <td> | <button> | <td> #expected | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <button> | <td> #input <!doctype html></head> <head> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | " " | <body> #input <!doctype html><title>&amp;</title> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <title> | "&" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <title> | "&" | <body> #input <!doctype html><title><!--&amp;--></title> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <title> | <!-- &amp; --> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <title> | "<!--&-->" | <body> #input <!doctype> #actual | <!DOCTYPE > #expected | <!DOCTYPE > | <html> | <head> | <body> #input <!---x #actual | #expected | <!-- -x --> | <html> | <head> | <body> #input <body> <div> #actual | <html> | <head> | <body> | "\n" | <div> #expected | " " | <div> #input <frameset></frameset> foo #actual | <html> | <frameset> | <body> | <p> | "\nfoo" #expected | <html> | <head> | <frameset> | " " #input <frameset></frameset> <noframes> #actual | <html> | <frameset> | <noframes> #expected | <html> | <head> | <frameset> | " " | <noframes> #input <frameset></frameset> <div> #actual | <html> | <frameset> | <body> | <div> #expected | <html> | <head> | <frameset> | " " #input <frameset></frameset> </html> #actual | <html> | <frameset> #expected | <html> | <head> | <frameset> | " " #input <frameset></frameset> </div> #actual | <html> | <frameset> #expected | <html> | <head> | <frameset> | " " #input <form><form> #actual | <html> | <head> | <body> | <form> | <form> #expected | <html> | <head> | <body> | <form> #input <button><button> #actual | <html> | <head> | <body> | <button> | <button> #expected | <html> | <head> | <body> | <button> | <button> #input <table><tr><td></th> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <tr> | <td> #expected | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> #input <table><caption><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <caption> | <td> #expected | <html> | <head> | <body> | <table> | <caption> | <tbody> | <tr> | <td> #input </caption><div> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> #expected | <div> #input </table><div> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> #expected | <div> #input <table><tr><td></body></caption></col></colgroup></html> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <tr> | <td> #expected | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> #input </table></tbody></tfoot></thead></tr><div> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> #expected | <div> #input <table><colgroup>foo #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <colgroup> | "foo" #expected | <html> | <head> | <body> | "foo" | <table> | <colgroup> #input foo<col> #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "foo" | <col> #expected | <col> #input <frameset><div> #actual | <html> | <frameset> | <body> | <div> #expected | <html> | <head> | <frameset> #input </frameset><frame> #actual | <html> | <frame> #expected | <frame> #input <frameset></div> #actual | <html> | <frameset> #expected | <html> | <head> | <frameset> #input </body><div> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> #expected | <div> #input <table><tr><div> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <tr> | <div> #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | <table> | <tbody> | <tr> #input </tr><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <td> #expected | <td> #input </tbody></tfoot></thead><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <td> #expected | <td> #input <table><tr><div><td> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <tr> | <div> | <td> #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> #input <caption><col><colgroup><tbody><tfoot><thead><tr> #actual | <html> | <head> | <body> | <caption> | <col> | <colgroup> | <tbody> | <tfoot> | <thead> | <tr> #expected | <tr> #input </table><tr> #actual | <html> | <head> | <body> | <tr> #expected | <tr> #input <table><table> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <table> #expected | <html> | <head> | <body> | <table> | <table> #input </table><tr> #actual | <html> | <head> | <body> | <tr> #expected | <tbody> | <tr> #input <body></body></html> #actual | <html> | <head> | <body> #expected | <head> | <body> #input <html><frameset></frameset></html> #actual | <html> | <frameset> #expected | <html> | <head> | <frameset> | " " #input <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"><html></html> #actual | <!DOCTYPE html "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" ""> | <html> #expected | <!DOCTYPE html "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" ""> | <html> | <head> | <body> #input <param><frameset></frameset> #actual | <html> | <head> | <body> | <param> | <frameset> #expected | <html> | <head> | <frameset> #input <source><frameset></frameset> #actual | <html> | <head> | <body> | <source> | <frameset> #expected | <html> | <head> | <frameset> #input </html><frameset></frameset> #actual | <html> | <frameset> #expected | <html> | <head> | <frameset> #input </body><frameset></frameset> #actual | <html> | <frameset> #expected | <html> | <head> | <frameset> #input <!DOCTYPE html><svg></svg> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg svg> #input <!DOCTYPE html><svg></svg><![CDATA[a]]> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg svg> | <!-- [CDATA[a]] --> #input <!DOCTYPE html><body><svg></svg> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg svg> #input <!DOCTYPE html><body><select><svg></svg></select> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <select> | <svg> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <select> #input <!DOCTYPE html><body><select><option><svg></svg></option></select> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <select> | <option> | <svg> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <select> | <option> #input <!DOCTYPE html><body><table><svg></svg></table> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <svg> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg svg> | <table> #input <!DOCTYPE html><body><table><svg><g>foo</g></svg></table> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <svg> | <g> | "foo" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg svg> | <svg g> | "foo" | <table> #input <!DOCTYPE html><body><table><svg><g>foo</g><g>bar</g></svg></table> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <svg> | <g> | "foo" | <g> | "bar" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg svg> | <svg g> | "foo" | <svg g> | "bar" | <table> #input <!DOCTYPE html><body><table><tbody><svg><g>foo</g><g>bar</g></svg></tbody></table> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <svg> | <g> | "foo" | <g> | "bar" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg svg> | <svg g> | "foo" | <svg g> | "bar" | <table> | <tbody> #input <!DOCTYPE html><body><table><tbody><tr><svg><g>foo</g><g>bar</g></svg></tr></tbody></table> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <svg> | <g> | "foo" | <g> | "bar" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg svg> | <svg g> | "foo" | <svg g> | "bar" | <table> | <tbody> | <tr> #input <!DOCTYPE html><body><table><tbody><tr><td><svg><g>foo</g><g>bar</g></svg></td></tr></tbody></table> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <svg> | <g> | "foo" | <g> | "bar" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <svg svg> | <svg g> | "foo" | <svg g> | "bar" #input <!DOCTYPE html><body><table><tbody><tr><td><svg><g>foo</g><g>bar</g></svg><p>baz</td></tr></tbody></table> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <svg> | <g> | "foo" | <g> | "bar" | <p> | "baz" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <svg svg> | <svg g> | "foo" | <svg g> | "bar" | <p> | "baz" #input <!DOCTYPE html><body><table><caption><svg><g>foo</g><g>bar</g></svg><p>baz</caption></table> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <caption> | <svg> | <g> | "foo" | <g> | "bar" | <p> | "baz" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <caption> | <svg svg> | <svg g> | "foo" | <svg g> | "bar" | <p> | "baz" #input <!DOCTYPE html><body><table><caption><svg><g>foo</g><g>bar</g><p>baz</table><p>quux #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <caption> | <svg> | <g> | "foo" | <g> | "bar" | <p> | "baz" | <p> | "quux" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <caption> | <svg svg> | <svg g> | "foo" | <svg g> | "bar" | <p> | "baz" | <p> | "quux" #input <!DOCTYPE html><body><table><caption><svg><g>foo</g><g>bar</g>baz</table><p>quux #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <caption> | <svg> | <g> | "foo" | <g> | "bar" | "baz" | <p> | "quux" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <caption> | <svg svg> | <svg g> | "foo" | <svg g> | "bar" | "baz" | <p> | "quux" #input <!DOCTYPE html><body><table><colgroup><svg><g>foo</g><g>bar</g><p>baz</table><p>quux #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <colgroup> | <svg> | <g> | "foo" | <g> | "bar" | <p> | "baz" | <p> | "quux" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg svg> | <svg g> | "foo" | <svg g> | "bar" | <p> | "baz" | <table> | <colgroup> | <p> | "quux" #input <!DOCTYPE html><body><table><tr><td><select><svg><g>foo</g><g>bar</g><p>baz</table><p>quux #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tr> | <td> | <select> | <svg> | <g> | "foo" | <g> | "bar" | <p> | "baz" | <p> | "quux" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <tbody> | <tr> | <td> | <select> | "foobarbaz" | <p> | "quux" #input <!DOCTYPE html><body><table><select><svg><g>foo</g><g>bar</g><p>baz</table><p>quux #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <select> | <svg> | <g> | "foo" | <g> | "bar" | <p> | "baz" | <p> | "quux" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <select> | "foobarbaz" | <table> | <p> | "quux" #input <!DOCTYPE html><body></body></html><svg><g>foo</g><g>bar</g><p>baz #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg svg> | <svg g> | "foo" | <svg g> | "bar" | <p> | "baz" #input <!DOCTYPE html><body></body><svg><g>foo</g><g>bar</g><p>baz #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg> | <g> | "foo" | <g> | "bar" | <p> | "baz" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg svg> | <svg g> | "foo" | <svg g> | "bar" | <p> | "baz" #input <!DOCTYPE html><frameset><svg><g></g><g></g><p><span> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <frameset> | <body> | <svg> | <g> | <g> | <p> | <span> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <frameset> #input <!DOCTYPE html><frameset></frameset><svg><g></g><g></g><p><span> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <frameset> | <body> | <svg> | <g> | <g> | <p> | <span> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <frameset> #input <!DOCTYPE html><body xlink:href=foo><svg xlink:href=foo></svg> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | xlink:href="foo" | <svg> | xlink:href="foo" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | xlink:href="foo" | <svg svg> | xlink href="foo" #input <!DOCTYPE html><body xlink:href=foo xml:lang=en><svg><g xml:lang=en xlink:href=foo></g></svg> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | xlink:href="foo" | xml:lang="en" | <svg> | <g> | xlink:href="foo" | xml:lang="en" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | xlink:href="foo" | xml:lang="en" | <svg svg> | <svg g> | xlink href="foo" | xml lang="en" #input <!DOCTYPE html><body xlink:href=foo xml:lang=en><svg><g xml:lang=en xlink:href=foo /></svg> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | xlink:href="foo" | xml:lang="en" | <svg> | <g> | xlink:href="foo" | xml:lang="en" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | xlink:href="foo" | xml:lang="en" | <svg svg> | <svg g> | xlink href="foo" | xml lang="en" #input <!DOCTYPE html><body xlink:href=foo xml:lang=en><svg><g xml:lang=en xlink:href=foo />bar</svg> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | xlink:href="foo" | xml:lang="en" | <svg> | <g> | xlink:href="foo" | xml:lang="en" | "bar" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | xlink:href="foo" | xml:lang="en" | <svg svg> | <svg g> | xlink href="foo" | xml lang="en" | "bar" #input <svg></path> #actual | <html> | <head> | <body> | <svg> #expected | <html> | <head> | <body> | <svg svg> #input <div><svg></div>a #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | <svg> | "a" #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | <svg svg> | "a" #input <div><svg><path></div>a #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | <svg> | <path> | "a" #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | <svg svg> | <svg path> | "a" #input <div><svg><path></svg><path> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | <svg> | <path> | <path> #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | <svg svg> | <svg path> | <path> #input <div><svg><path><foreignObject><math></div>a #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | <svg> | <path> | <foreignobject> | <math> | "a" #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | <svg svg> | <svg path> | <svg foreignObject> | <math math> | "a" #input <div><svg><path><foreignObject><p></div>a #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | <svg> | <path> | <foreignobject> | <p> | "a" #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | <svg svg> | <svg path> | <svg foreignObject> | <p> | "a" #input <!DOCTYPE html><svg><desc><div><svg><ul>a #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg> | <desc> | <div> | <svg> | <ul> | "a" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg svg> | <svg desc> | <div> | <svg svg> | <ul> | "a" #input <!DOCTYPE html><svg><desc><svg><ul>a #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg> | <desc> | <svg> | <ul> | "a" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg svg> | <svg desc> | <svg svg> | <ul> | "a" #input <div><svg><path><foreignObject><p></foreignObject><p> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | <svg> | <path> | <foreignobject> | <p> | <p> #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | <svg svg> | <svg path> | <svg foreignObject> | <p> | <p> #input <math><mi><div><object><div><span></span></div></object></div></mi><mi> #actual | <html> | <head> | <body> | <math> | <mi> | <div> | <object> | <div> | <span> | <mi> #expected | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mi> | <div> | <object> | <div> | <span> | <mi> #input <math><mi><svg><foreignObject><div><div></div></div></foreignObject></svg></mi><mi> #actual | <html> | <head> | <body> | <math> | <mi> | <svg> | <foreignobject> | <div> | <div> | <mi> #expected | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mi> | <svg svg> | <svg foreignObject> | <div> | <div> | <math mi> #input <svg><script></script><path> #actual | <html> | <head> | <body> | <svg> | <script> | <path> #expected | <html> | <head> | <body> | <svg svg> | <svg script> | <svg path> #input <table><svg></svg><tr> #actual | <html> | <head> | <body> | <table> | <svg> | <tr> #expected | <html> | <head> | <body> | <svg svg> | <table> | <tbody> | <tr> #input <math><mi><mglyph> #actual | <html> | <head> | <body> | <math> | <mi> | <mglyph> #expected | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mi> | <math mglyph> #input <math><mi><malignmark> #actual | <html> | <head> | <body> | <math> | <mi> | <malignmark> #expected | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mi> | <math malignmark> #input <math><mo><mglyph> #actual | <html> | <head> | <body> | <math> | <mo> | <mglyph> #expected | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mo> | <math mglyph> #input <math><mo><malignmark> #actual | <html> | <head> | <body> | <math> | <mo> | <malignmark> #expected | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mo> | <math malignmark> #input <math><mn><mglyph> #actual | <html> | <head> | <body> | <math> | <mn> | <mglyph> #expected | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mn> | <math mglyph> #input <math><mn><malignmark> #actual | <html> | <head> | <body> | <math> | <mn> | <malignmark> #expected | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mn> | <math malignmark> #input <math><ms><mglyph> #actual | <html> | <head> | <body> | <math> | <ms> | <mglyph> #expected | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math ms> | <math mglyph> #input <math><ms><malignmark> #actual | <html> | <head> | <body> | <math> | <ms> | <malignmark> #expected | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math ms> | <math malignmark> #input <math><mtext><mglyph> #actual | <html> | <head> | <body> | <math> | <mtext> | <mglyph> #expected | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mtext> | <math mglyph> #input <math><mtext><malignmark> #actual | <html> | <head> | <body> | <math> | <mtext> | <malignmark> #expected | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mtext> | <math malignmark> #input <math><annotation-xml><svg></svg></annotation-xml><mi> #actual | <html> | <head> | <body> | <math> | <annotation-xml> | <svg> | <mi> #expected | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math annotation-xml> | <svg svg> | <math mi> #input <math><annotation-xml><svg><foreignObject><div><math><mi></mi></math><span></span></div></foreignObject><path></path></svg></annotation-xml><mi> #actual | <html> | <head> | <body> | <math> | <annotation-xml> | <svg> | <foreignobject> | <div> | <math> | <mi> | <span> | <path> | <mi> #expected | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math annotation-xml> | <svg svg> | <svg foreignObject> | <div> | <math math> | <math mi> | <span> | <svg path> | <math mi> #input <math><annotation-xml><svg><foreignObject><math><mi><svg></svg></mi><mo></mo></math><span></span></foreignObject><path></path></svg></annotation-xml><mi> #actual | <html> | <head> | <body> | <math> | <annotation-xml> | <svg> | <foreignobject> | <math> | <mi> | <svg> | <mo> | <span> | <path> | <mi> #expected | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math annotation-xml> | <svg svg> | <svg foreignObject> | <math math> | <math mi> | <svg svg> | <math mo> | <span> | <svg path> | <math mi> #input Test #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "Test" #expected | <html> | <head> | <body> | "Test" #input <di #actual | <html> | <head> | <body> | <di> #expected | <html> | <head> | <body> #input <div>Hello</div> <script> console.log("PASS"); </script> <div>Bye</div> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | "Hello" | "\n" | <script> | console.log("PASS"); | <div> | "Bye" #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | "Hello" | " " | <script> | " console.log("PASS"); " | " " | <div> | "Bye" #input <div>Hello</div> <script> console.log("FOO<span>BAR</span>BAZ"); </script> <div>Bye</div> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | "Hello" | "\n" | <script> | console.log("FOO<span>BAR</span>BAZ"); | <div> | "Bye" #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | "Hello" | " " | <script> | " console.log("FOO<span>BAR</span>BAZ"); " | " " | <div> | "Bye" #input </ tttt> #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | " tttt>" #expected | <!-- tttt --> | <html> | <head> | <body> #input <p>Test</p<p>Test2</p> #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "Test" | "Test2" #expected | <html> | <head> | <body> | <p> | "TestTest2" #input <rdar://problem/6869687> #actual | <html> | <head> | <body> | <rdar:> #expected | <html> | <head> | <body> | <rdar:> | 6869687="" | problem="" #input <A>test< /A> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | "test" #expected | <html> | <head> | <body> | <a> | "test< /A>" #input &lt; #actual | <html> | <head> | <body> | <p> | "<" #expected | <html> | <head> | <body> | "<" #input <body foo='bar'><body foo='baz' yo='mama'> #actual | <html> | <head> | <body> | foo="bar" #expected | <html> | <head> | <body> | foo="bar" | yo="mama" #input <body></br foo="bar"></body> #actual | <html> | <head> | <body> #expected | <html> | <head> | <body> | <br> #input <body></body></br foo="bar"> #actual | <html> | <head> | <body> #expected | <html> | <head> | <body> | <br> #input <bdy></body><br foo="bar"> #actual | <html> | <head> | <body> | <bdy> | <br> | foo="bar" #expected | <html> | <head> | <body> | <bdy> | <br> | foo="bar" #input <html><body></body></html>x<!-- Hi there --> #actual | <html> | <head> | <body> | <html> | <p> | "x" | <!-- Hi there --> #expected | <html> | <head> | <body> | "x" | <!-- Hi there --> #input <html><body></body></html>x<!-- Hi there --></html><!-- Again --> #actual | <html> | <head> | <body> | <html> | <p> | "x" | <!-- Hi there --> #expected | <html> | <head> | <body> | "x" | <!-- Hi there --> | <!-- Again --> #input <html><body></body></html>x<!-- Hi there --></body></html><!-- Again --> #actual | <html> | <head> | <body> | <html> | <p> | "x" | <!-- Hi there --> #expected | <html> | <head> | <body> | "x" | <!-- Hi there --> | <!-- Again --> #input <html><body><ruby><div><rp>xx</rp></div></ruby></body></html> #actual | <html> | <head> | <body> | <ruby> | <div> | <rp> | "xx" #expected | <html> | <head> | <body> | <ruby> | <div> | <rp> | "xx" #input <html><body><ruby><div><rt>xx</rt></div></ruby></body></html> #actual | <html> | <head> | <body> | <ruby> | <div> | <rt> | "xx" #expected | <html> | <head> | <body> | <ruby> | <div> | <rt> | "xx" #input <html><frameset><!--1--><noframes>ABC #actual | | | | | "A" | <!-- 2 --> | <!-- 3 --> | <noframes> | "B" | <!-- 4 --> | <html> | <noframes> | "C" | <!-- 6 --> | <!-- 5 --> #expected | <html> | <head> | <frameset> | <!-- 1 --> | <noframes> | "A" | <!-- 2 --> | <!-- 3 --> | <noframes> | "B" | <!-- 4 --> | <noframes> | "C" | <!-- 5 --> | <!-- 6 --> #input <select><option>A<select><option>B<select><option>C<select><option>D<select><option>E<select><option>F<select><option>G<select> #actual | <html> | <head> | <body> | <select> | <option> | "A" | <select> | <option> | "B" | <select> | <option> | "C" | <select> | <option> | "D" | <select> | <option> | "E" | <select> | <option> | "F" | <select> | <option> | "G" | <select> #expected | <html> | <head> | <body> | <select> | <option> | "A" | <option> | "B" | <select> | <option> | "C" | <option> | "D" | <select> | <option> | "E" | <option> | "F" | <select> | <option> | "G" #input <dd><dd><dt><dt><dd><li><li> #actual | <html> | <head> | <body> | <dd> | <dd> | <dt> | <dt> | <dd> | <li> | <li> #expected | <html> | <head> | <body> | <dd> | <dd> | <dt> | <dt> | <dd> | <li> | <li> #input <div><b></div><div><nobr>a<nobr> #actual | <html> | <head> | <body> | <div> | <b> | <div> | <nobr> | "a" | <nobr> #expected | <html> | <head> | <body> | <div> | <b> | <div> | <b> | <nobr> | "a" | <nobr> #input <head></head> <body></body> #actual | <html> | <head> | <body> #expected | <html> | <head> | " " | <body> #input <head></head> <style></style>ddd #actual | <html> | <head> | <style> | <body> | <p> | "ddd" #expected | <html> | <head> | <style> | " " | <body> | "ddd" #input <kbd><table></kbd><col><select><tr> #actual | <html> | <head> | <body> | <kbd> | <table> | <col> | <select> | <tr> #expected | <html> | <head> | <body> | <kbd> | <select> | <table> | <colgroup> | <col> | <tbody> | <tr> #input <kbd><table></kbd><col><select><tr></table><div> #actual | <html> | <head> | <body> | <kbd> | <table> | <col> | <select> | <tr> | <div> #expected | <html> | <head> | <body> | <kbd> | <select> | <table> | <colgroup> | <col> | <tbody> | <tr> | <div> #input <a><li><style></style><title></title></a> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | <li> | <style> | <title> #expected | <html> | <head> | <body> | <a> | <li> | <a> | <style> | <title> #input <font></p><p><meta><title></title></font> #actual | <html> | <head> | <body> | <font> | <p> | <meta> | <title> #expected | <html> | <head> | <body> | <font> | <p> | <p> | <font> | <meta> | <title> #input <a><center><title></title><a> #actual | <html> | <head> | <body> | <a> | <center> | <title> | <a> #expected | <html> | <head> | <body> | <a> | <center> | <a> | <title> | <a> #input <svg><title><div> #actual | <html> | <head> | <body> | <svg> | <title> | <div> #expected | <html> | <head> | <body> | <svg svg> | <svg title> | <div> #input <svg><title><rect><div> #actual | <html> | <head> | <body> | <svg> | <title> | <rect> | <div> #expected | <html> | <head> | <body> | <svg svg> | <svg title> | <rect> | <div> #input <svg><title><svg><div> #actual | <html> | <head> | <body> | <svg> | <title> | <svg> | <div> #expected | <html> | <head> | <body> | <svg svg> | <svg title> | <svg svg> | <div> #input <img <="" FAIL> #actual | <html> | <head> | <body> | <img> | fail="" #expected | <html> | <head> | <body> | <img> | <="" | fail="" #input <ul><li><div id='foo'/>A</li><li>B<div>C</div></li></ul> #actual | <html> | <head> | <body> | <ul> | <li> | <div> | id="foo" | "A" | <li> | "B" | <div> | "C" #expected | <html> | <head> | <body> | <ul> | <li> | <div> | id="foo" | "A" | <li> | "B" | <div> | "C" #input <!doctype html><math><mn DefinitionUrl="foo"> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math> | <mn> | definitionurl="foo" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math math> | <math mn> | definitionURL="foo" #input <!doctype html><html></p><!--foo--> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <!-- foo --> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <!-- foo --> | <head> | <body> #input <!doctype html><head></head></p><!--foo--> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <!-- foo --> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <!-- foo --> | <body> #input <!doctype html><p><plaintext> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <p> | <plaintext> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <p> | <plaintext> #input <!doctype html><form><isindex> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <form> | <isindex> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <form> #input <!doctype html><isindex action="POST"> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <isindex> | action="POST" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <form> | action="POST" | <hr> | <label> | "This is a searchable index. Enter search keywords: " | <input> | name="isindex" | <hr> #input <!doctype html><isindex prompt="this is isindex"> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <isindex> | prompt="this is isindex" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <form> | <hr> | <label> | "this is isindex" | <input> | name="isindex" | <hr> #input <!doctype html><isindex type="hidden"> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <isindex> | type="hidden" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <form> | <hr> | <label> | "This is a searchable index. Enter search keywords: " | <input> | name="isindex" | type="hidden" | <hr> #input <!doctype html><isindex name="foo"> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <isindex> | name="foo" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <form> | <hr> | <label> | "This is a searchable index. Enter search keywords: " | <input> | name="isindex" | <hr> #input <!doctype html><ruby><p><rp> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <ruby> | <p> | <rp> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <ruby> | <p> | <rp> #input <!doctype html><ruby><div><span><rp> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <ruby> | <div> | <span> | <rp> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <ruby> | <div> | <span> | <rp> #input <!doctype html><ruby><div><p><rp> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <ruby> | <div> | <p> | <rp> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <ruby> | <div> | <p> | <rp> #input <!doctype html><ruby><p><rt> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <ruby> | <p> | <rt> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <ruby> | <p> | <rt> #input <!doctype html><ruby><div><span><rt> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <ruby> | <div> | <span> | <rt> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <ruby> | <div> | <span> | <rt> #input <!doctype html><ruby><div><p><rt> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <ruby> | <div> | <p> | <rt> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <ruby> | <div> | <p> | <rt> #input <!doctype html><math/><foo> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math> | <foo> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <math math> | <foo> #input <!doctype html><svg/><foo> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg> | <foo> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <svg svg> | <foo> #input <!doctype html><h1><div><h3><span></h1>foo #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <h1> | <div> | <h3> | <span> | "foo" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <h1> | <div> | <h3> | <span> | "foo" #input <!doctype html><h3><li>abc</h2>foo #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <h3> | <li> | "abcfoo" #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <h3> | <li> | "abc" | "foo" #input <!doctype html><table>abc<!--foo--> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | "abc" | <!-- foo --> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | "abc" | <table> | <!-- foo --> #input <!doctype html><table> <!--foo--> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | <!-- foo --> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | " " | <!-- foo --> #input <!doctype html><table> b <!--foo--> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <table> | " b " | <!-- foo --> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | " b " | <table> | <!-- foo --> #input <!doctype html><p><math><mi><p><h1> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <p> | <math> | <mi> | <p> | <h1> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <p> | <math math> | <math mi> | <p> | <h1> #input <!doctype html><p><math><mi><p><h1> #actual | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <p> | <math> | <mi> | <p> | <h1> #expected | <!DOCTYPE html> | <html> | <head> | <body> | <p> | <math math> | <math mi> | <p> | <h1> #input <!doctype html><frameset> #actual | | | #expected | | | | #input #actual | | | c="d" | | | a="b" #expected | | | a="b" | c="d" | | #input #actual | | | c="d" | | | a="b" #expected | | | a="b" | c="d" | | #input #actual | | | | #expected | | | | | #input #actual | | | #expected | | | | | " " #input abc #actual | | | | | | |

| "abc" #expected | | | | #input

#actual | | | | | | |

#expected | | | | #input

#actual | | | #expected | | | | #input #actual | | #expected | | | #input #actual | | | | | #expected | | | | #input

#actual | | | | |

| | #expected | | | | | #input

a #actual | | | | |

| "a" | #expected | | | | |

| "a" #input

#actual | | | | |

| " " | | #expected | | | | | #input


#actual
| 
| 
|  
|  
|   
|    
#expected
| 
| 
|  
|  
|   

#input

#actual
| 
| 
|  
|  
|   |    
#expected
| 
| 
|  
|  
|   
#input
 • #actual | | | | |
 • | #expected | | | | |
 • #input
  #actual | | | | |
  | #expected | | | | |
  #input
  #actual | | | | |
  | #expected | | | | |
  #input
 • #actual | | | | |
  | #expected | | | | |
  #input #actual | | | | | | #expected | | | | | #input #actual | | | | | | #expected | | | | | #input #actual | | | | | | #expected | | | | | #input
  #actual | | | | |
  | #expected | | | | |
  #input #actual | | | | | | #expected | | | | | #input #actual | | | | | | #expected | | | | | #input #actual | | | | | | #expected | | | | | #input #actual | | | | | | #expected | | | | | #input #actual | | | | | | #expected | | | | | #input
  #actual | | | | |
  | #expected | | | | |
  #input #actual | | | | | #actual | | | | | ->x --> x #actual | | | | ->x --> | "x" #expected | | | | --> #actual | | | | --> #expected | | | | --> #actual | | | | --> #expected | | | |